Areál vinohradnických staveb

Vinohradnictví tvoří na jihovýchodní Moravě významnou součást zemědělského hospodaření, jež trvale ovlivnila mnohé složky lidové kultury. S ohledem na tuto skutečnost byl do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, zakomponován i samostatný Areál vinohradnických staveb, v němž jsou představeny rozmanité typy lisoven a sklepů z obcí Veletiny, Vrbice, Prušánky a Blatnice. Společně s ukázkami vývoje pěstování vinné révy na přilehlém pozemku tak chceme návštěvníkům přiblížit zvláštní atmosféru vinic a areálů vinných bůd.

Realizované stavby

E1 - lisovna Marie Sluné kové z Veletin
E2 - lisovna Františka Štěrby z Veletin
E3 - lisovna Mariána Maliny z Veletin
E4 - lisovna Františka Šobáně z Veletin
E5 - lisovna Renáty Gomelské z Veletin
E7 - lisovna, sýpka a sklep Václava Bízy z Vrbice
E8 - lisovna, sýpka a sklep Karla Michny z Vrbice
E9 - sklep Pavla Stanického z Vrbice
E9a, E9b - architektonický prvek - čelní stěna s vchodem do sklepa
E10 - lisovna, sýpka a sklep Stanislava Slámy z Vrbice
E12 - lisovna a sklep s obytným stavením Antonína Těthala z Blatnice
E13 - lisovna a sklep Pavla Bogára z Blatnice
E14 - lisovna a sklep Tomáše Petratura z Blatnice
E15 - lisovna a sklep Jana Matuštíka z Blatnice
E16 - lisovna a sklep Marie Lukášové z Blatnice
E17 - lisovna a sklep Josefa Míška z Blatnice
E18 - lisovna a sklep Eduarda Polácha z Blatnice
E20 - lisovna a sklep Josefa Stance z Prušánek
E21 - lisovna a sklep Marie Michalicové z Prušánek
E22 - architektonický prvek - čelní stěna s vchodem do sklepa
E23 - lisovna a sklep Marty Kúrkové z Prušánek
E24 - sklep Jiřiny Hromkové z Prušánek
E25 - architektonický prvek - čelní stěna s vchodem do sklepa