INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E5

- vinohradnická lisovna parcelní č. 141 Renáty Gomelské z Veletin

Objekt pochází z první poloviny 19. století, na podélném trámu nad vstupem je vyřezaná datace 1833. Ve 40. letech 20. století došlo k výměně střešní krytiny (pálená taška) a v této souvislosti i ke změně tvaru střechy z valbové na sedlovou s prkennými štíty. Stěny objektu jsou v přední části postaveny z nepálených cihel kotovic. Zadní část, zapuštěná do svahu, je z lomového kamene, kladeného na hliněnou maltu. V lisovně je umístěn původní vřetenový lis, podle vyřezané datace - 1799 - starší než současná podoba stavby.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram