INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Historie a vývoj vinohradnictví

Vinohradnictví tvoří na jihovýchodní Moravě významnou součást zemědělského hospodaření, jež trvale ovlivnilo mnohé složky lidové kultury. Ve skanzenu se vinohradnictví návštěvníkům prezentuje v samostatném areálu, v němž jsou představeny rozmanité typy lisoven a sklepů z obcí Veletiny, Vrbice, Prušánky a Blatnice, společně s ukázkami vývoje (od doby Karla IV. po současnost) a způsoby pěstování vinné révy (vertiko, rýnsko-hessenské vedení...).
Návštěvníkům je tak přiblížena zvláštní atmosféra vinic a areálů vinných búd.
Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram