INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Lidová řemesla a tradiční zemědělství

Řemesla jsou návštěvníkům ve skanzenu prezentována v průběhu celé sezony. Ve vybraných objektech je možno vidět například práci hrnčíře, tkaní na  stavu, ruční výrobu rukavic, pletení košíků, výrobu krpců a další. Při  tematicky laděných programech se představují návštěvníkům i Nositelé tradice lidových řemesel (od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel) se svou prací i se svými výrobky.

Z tradičního zemědělství se na několika políčkách představují plodiny běžně pěstované na moravské vesnici. Patří mezi ně například kukuřice, řepa, brambory, různé druhy obilí (žito, oves) a další. Obdělávání polí i sklizeň jednotlivých plodin jsou prováděny ručně nebo pomocí koňského zápřahu. Ruční i strojový výmlat obilí a jeho další zpracování, ale i sklizňové práce dalších plodin se návštěvníkům prezentují na vybraných akcích (Dožínky, Podzim na dědině).
Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram