INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E23

- lisovna a sklep parc. č. 275 Marty Kúrkové č. 234 z Prušánek

První písemně doloženou majitelkou lisovny je roku 1812 vdova Kunhuta Bortlík z Dolních Bojanovic, která ji za 40. zl. koupila od Jana Síkory z Prušánek. Samotnou vinici však její syn Josef koupil od Jana Síkory již za 200 zl a po deseti letech ji za 300 zl. prodal Martinu Swedelíkovi. Od jeho syna Tomáše lisovnu se sklepem i vinici koupil roku 1844 Peregrin Kúrka. V držení jeho rodiny se stavba nacházela ještě v době stavební dokumentace NÚLK v 70. letech 20. století. Ze stavebního hlediska je zajímavé žudro, zděný výstupek, chráníci vstup do lisovny. Předsunutím sedlové střechy vznikl krytý prostor před vstupem, v němž je umístěn rozměrný vřetenový lis na víno.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram