INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E13

- lisovna a sklep parc. č. 370 Pavla Bogára z Blatnice

Objekt se nachází pod vinohradnickou tratí Kamenice. Zdejší lisovny plynule navazují na řadu obdobných staveb pod tratí Stará hora, oddělených pouze cestou ke kapli sv. Antonína, ležící na kopci nad vinohrady. Katastrální mapa z roku 1827 jich eviduje pouze několik, a to v bezprostřední blízkosti sousedních bůd pod Starou horou, které jsou jim zcela jistě východiskem i vzorem. Díky vytesanému letopočtu ve sklepě známe přesné datum vzniku, rok 1808. Tehdejším majitelem byl Martin Turizin z čp. 66 v Blatnici.

Dispozice objektu je charakteristická pro mladší vývojovou vrstvu vinohradnických staveb v lokalitě. Rozměry lisovny jsou dané nevelkou šíří navazující parcely vinohradu. Malý rozměr průčelí je nahrazen značnou délkou zastavěné plochy. Objekt má jediný vchod v přední stěně, kde se v úrovni terénu vstupuje do lisovny. Nad vstupem je střecha poněkud předsazená. Vnitřní komunikace je řešená v podélné ose. Přední část zabírá rozlehlá plocha vlastní lisovny, z níž je v zadní části přístupný vchod do mírně zahloubeného sklepa Prostor nad ním zabírá nevysoké polopatro, upravené jako skladovací komora. S lisovnou je spojena několika schůdky. Rozměrný vřetenový lis pochází z doby vzniku stavby, vyřezaný letopočet ho datuje do roku 1812.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram