INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E12

- lisovna s obytným stavením č. 212 Antonína Těthala z Blatnice

Stavba vznikla v první třetině 18. století v Blatnici pod Sv. Antonínkem. V průběhu své existence sloužila k různým účelům, původně byla hospodářským objektem pro zpracování úrody – ponejvíce hroznů, a také skladování vína. Po roce 1860 a následných sto let se stala rodinným obydlím zemědělského nádeníka Martina Kolůcha. Složité majetkové poměry a štěpení rodiny vedlo k rozsáhlému rodokmenu majitelů usedlosti v průběhu třech staletí. Poslední obyvatelka Anežka Staňková, která zde žila až do své smrti, dům v roce 1957 postoupila za slib dožití manželům Těthalovým – sousedům, s nimiž měla velmi dobré přátelské vztahy.

Nejstarší částí objektu je lisovna a sklep se zvýšenou komorou. Výrazným prodloužením a prohloubením získala lisovna největší prostor. Obytná světnice byla vytvořena horizontálním předělením dosavadní lisovny novou podlahou, jež zároveň tvoří strop sklepa. Světnice je umístěna v čelní části domu, je opatřena topeništěm (kachlový sporák s pečicí troubou), černá kuchyně s chlebovou pecí a plášťovým komínem je umístěna v dolní části rozlehlé prostory. Tato sloužila v minulosti po nějakou dobu i jako kvasírna vinných matolin pro rodinnou vinopalnu. Objekt je přístupný z pravé části bočními dveřmi a předními dveřmi vedoucími do dolní části sklepa.

Pletení z orobince

V Blatnici pod Sv. Antonínkem patřilo k jedněm z významných zdrojů obživy podomácké pletení z orobince. Orobinec se získával sklízením rákosového porostu v rybnících v okolí vesnice. Sekáč, po krk ve vodě, utínal stvoly až těsně nad oddenkem, poněvadž pro výrobu se používá pouze spodní část rostliny, rostoucí asi jeden metr pod vodou. Ta se dále čistí, suší a před zpracováním opět namáčí a loupe na vhodné rozměry. Z orobince se dodnes vyrábí nejrůznější předměty jako rohože, kabely, sotůrky a další.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram