INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E8

- lisovna, sýpka a sklep Karla Michny č. 42 z Vrbice

Ze všech tří lisoven se jedná o stavbu nejmladší, postavenou na samém konci 19. století. Poprvé je jako čerstvá novostavba zakreslena v katastrální mapě z roku 1897, která ji zachycuje v těsném sousedství stavební parcely č. 250 (objekt E10). Stavební dispozice ve zmenšeném měřítku opakuje předchozí vzor patrové lisovny se sýpkou, seníkem a podzemním sklepem.

Prvním doloženým majitelem je od roku 1907 Jakub Michna z č. 42 ve Vrbici, vlastník menšího hospodářství s dvěma kravami, plemennou a krmnou sviní, 4 podsvinčaty a 7 slepicemi. Menší rozsah hospodářství může být důvodem i skromnějších rozměrů lisovny. Ta zůstala v majetku rodiny ještě v 70. letech 20. století, kdy byla provedena její dokumentace, zaměření a výstavba v areálu MVJVM.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram