INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Areál staveb z moravských Kopanic

Moravské Kopanice tvoří svébytný etnografický region, rozkládající se na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozenkova. Ten tvoří přirozené historické i správní centrum bývalých kopaničářských osad, dnes samostatných obcí Vyškovce, Vápenic a Žítkové. Ve srovnání s okolím se jedná o relativně mladé sídelní území, jehož stáří zatím nepřekročilo tři století. Jeho odlehlost a sociální i ekonomická izolovanost však přesto zapříčinila, že se na Kopanicích zakonzervovaly velmi staré kulturní jevy, jejichž původ musíme hledat v oblastech, z nichž Kopaničáři přišli.

Realizované stavby
B2 – roubená stodola z VyškovceB3 – roubená stodola Martina Michalce z VyškovceB5,6,7 – kopaničářská usedlost Františka Mikulince z VyškovceB9 – kopaničářský dům Františka Hodulíka z VyškovceB11 – roubená stodola Františka Machaly z Vyškovce
Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram