INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekty B5, 6, 7

- Usedlost č. 92 z Vyškovce (místní část Havrany)

Zemědělská usedlost představuje středně velké hospodářství z Moravských Kopanic. Základ tvoří dvouprostorový dům složený z jizby a chléva, pocházející z poloviny 19. století. Ve stejném období byla postavena také opodál stojící stodola. Chlév pro voly, nacházející se na protější straně dvora, pochází až z počátku 20. století. Stavby jsou roubené z bukového dřeva, na něž se nanášela hliněná mazanina na závěr obílená vápnem. Střecha je kryta došky vyrobenými z žitné slámy.

Od svého vzniku vystřídal dům několik majitelů. Zaměřovali se především na pěstování obilí a brambor určených pro vlastní spotřebu. Vedle toho chovali také ovce, prasata a hovězí dobytek, s nímž obchodovali.

Od konce 19. století patřila usedlost rodině Mikulinců. Přes skromné bytové podmínky zde v době první světové války žily dvě rodiny o celkovém počtu osmi osob. Posledním majitelem usedlosti byl František Mikulinec, který se zde v roce 1921 narodil a bez jakýchkoli stavebních úprav (absence elektřiny, zděného komína, vodovodu atd.) v tomto domě žil až do roku 1968, kdy prodal nemovitost Ústavu lidového umění ve Strážnici.

Určitě jste si všimli zajímavé věci – kopaničářskému domu chybí komín! Kouř z ohniště odcházel do širokého dýmníku – sopouchu (sopúchu), který ústil na půdě domu. Tam byl sopouch ukončen otvorem překrytým širokým plochým kamenem - pieckou, zadržujícím žhavé jiskry a žár. Na půdě se kouř rozptyloval a procházel doškovou střechou ven.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram