INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Areál staveb z Horňácka

Jedním z nejvýraznějších a nejsvébytnějších moravských regionů je Horňácko, kraj, který se nachází na moravskoslovenském pomezí, v podhůří Bílých Karpat. Tvoří jej obce Hrubá a Malá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Nová Lhota, Vápenky a Suchov, přirozeným centrem je pak městečko Velká nad Veličkou. Označení Horňák-Horňácko, se začalo používat poměrně pozdě, poprvé se s ním v literatuře setkáváme až na konci 19. století. K širšímu rozšíření termínu pak došlo na počátku 20. století a vlastní Horňáci se s tímto označením identifikovali ještě později.

Realizované stavby
H1 - kovárna Jana Veverky z LipovaH4 - řadová zástavba rolnických domů z Hrubé VrbkyH5 - komora usedlosti z Hrubé VrbkyH12a - selská usedlost Pavla Fojtíka z Nové LhotyH12b - chalupnická usedlost Jana Malára z Nové LhotyH13 - podsednická usedlost Marie Horákové z Nové LhotyH14 - domkařské stavení Marie Mikové z Nové Lhoty
Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram