INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt H5

- komora usedlosti č. 79 z Hrubé Vrbky

Horňácko je oblastí s výskytem samostatně stojících komor. Dodnes se s rozsáhlým souborem těchto staveb můžeme setkat především v Hrubé Vrbce. Odborníci však na základě archivních pramenů předpokládají rozšíření na mnohem větším území. Komory stávaly před domem, ke kterému náležely a v návesním prostoru mohly vytvářet souvislé řady. Důvodem k jejich vzniku byla pravděpodobně snaha o zajištění větší bezpečnosti uložených předmětu a především potravin před požárem.

Komory na Horňácku jsou typově jiné, než obdobné stavby na luhačovickém Zálesí. Stavby jsou menší, přízemní, často se zahloubeným sklepem. Stěny jsou bez oken, pouze s větracími otvory. Dovnitř se vstupovalo dveřmi obrácenými zpravidla směrem ke stavení, další dveře, umístěné v protilehlém průčelí, vedly do sklepa. Vchod byl většinou chráněn mohutným výstupkem žudrem. Střecha byla sedlová, krytá pálenou taškou a břidlicí. Jako stavební materiál sloužil kámen nebo nepálené cihly. V obou případech byla stavba omazána hliněnou omítkou a olíčena vápnem. Přízemí sloužilo k uložení drobnějšího nářadí a potravin, půda byla využívána jako sýpka.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram