INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Areál staveb z luhačovického Zálesí

Luhačovické Zálesí tvořilo v minulosti svébytný etnografický region, k němuž patřilo dvacet sedm obcí, rozkládajících se v okolí známých moravských lázní Luhačovic. První zmínku o Zálesí nacházíme již na Komenského mapě Moravy ze 17. století. Tehdejší územní rozsah byl značně větší a zasahoval až ke Vsetínu, jehož obyvatelé byli počítáni mezi Zálešáky. Později se jeho rozsah zmenšil a to především ve prospěch Valašska, Slovácka a částečně i Hané. Sousedství významných etnografi ckých regionů ovlivňovalo zdejší podobu lidové kultury, v nichž nacházíme celou řadu společných prvků, vzájemného ovlivňování a překrývání.

Realizované stavby
C1 - stodola z usedlosti Vojtěcha Juráka z DoubravC2 - stodola z usedlosti Josefa Lysoňka z DoubravC3 - seník z usedlosti Josefa Lysoňka z DoubravC4 - sušírna Antonína Minaříka z DoubravC5 - sušírna Josefa Chmely z Velkého OřechovaC6 - selská usedlost Antonína Mališky z ProvodovaC7 - selská usedlost Anny Mrázkové z DoubravC13 - patrová roubená komora z usedlosti č. 14 z PozlovicC14 - selská usedlost Aloise Bětíka z PodhradíC15 - sušírna Aloise Maráška z Hřivínova Újezda
Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram