INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt C13

- roubená. patrová komora usedlosti č. 14 z Pozlovic

Charakteristika

- zásobní a skladovací objekt, stojící z bezpečnostních důvodů opodál obytného stavení. V různých obměnách se vyskytuje na celé jihovýchodní Moravě.

Komory mají na Luhačovickém Zálesí podobu samostatně stojících patrových budov a bezesporu patří k charakteristickým stavbám regionu. Nejstarší jsou roubené z tvrdého dřeva místních stromů, později převládá hlína a kámen. Stěny jsou většinou ohozeny do kožuchu hliněnou omítkou. Střechy kryté doškem a břidlicí mají valbový, až jehlanový tvar. Mladší typy, kryté pálenou a cementovou taškou, jsou sedlové. V přízemí se nachází rozměrné sůsky a štrchy, bedny určené ke skladování obilí. Do patra se vstupuje po vnějších schodech přes zastřešenou pavláčku, některé stavby mají schody i uvnitř stavby.

Z bezpečnostních důvodů (požár, živelná pohroma) stála komora opodál usedlosti, buďto v zahradě (Pozlovice) nebo v návesním prostoru před domem. Při omezeném prostoru bývá včleněna do uliční fronty (Podhradí). V nejmladší fázi se z ní stává součást domu (Doubravy). Komora sloužila především k ukládání zásob obilí, mouky, řepy či brambor, ale také nářadí, oděvů a jiných cenných věcí.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram