INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E9

- sklep Pavla Stanického z Vrbice

Na rozdíl od předchozích staveb nemají objekty samostatnou nadzemní lisovnu, ale pouze

sklep, spojený s povrchem chodbou zvanou šíja. Patří do mladší stavební vrstvy vinohradnických objektů ve Vrbici, které jsou v dnešní době v lokalitě naprosto dominantní. Jejich vznik souvisí s rozšířením menších vinařských hospodářství, jejichž produkce byla zaměřena především pro vlastní potřebu a nikoli na prodej. Modernější nářadí – vřetenový litinový lis, šrotovník, filtry atd. - umožnilo soustředit výrobu do malého prostoru sklepa. Teprve později došlo k rozšíření o zahloubenou podzemní lisovnu. Vedle výroby se zde soustředily i významné společenské funkce, které přispěly ke svérázné výzdobě interiéru a k vybavení nábytkem k posezení a stolování.

Sedm pater sklepů na Stráži

Nespornou zajímavostí Vrbice je rozsáhlý komplex sklepů se zahloubenými lisovnami v lokalitě Stráž, nacházející se na úpatí výrazné slepencové homole. Měkký a dobře opracovatelný skalní masiv umožnil podzemní ražbu bez nutnosti vyzdívky a vytěžená hornina současně posloužila jako stavební materiál pro čelo sklepa a lisovnu. Počátek výstavby těchto sklepů lze umístit do prvních desetiletí 20. století. Ke značnému nárůstu počtu staveb došlo v poválečné éře. Průčelí sklepů má ustálenou stavební kompozici, kterou jí dali bratři Malinové, kteří většinu z nich postavili. Inspirací jim zcela jistě byla pseudogotická kaple na návsi. Odtud výrazné gotické oblouky nad středovým vchodem i nad oběma okny po bocích.

V dnešní době je v lokalitě již sedm pater sklepů, z nich každé má svoje pojmenování: V jezírku, Pod kostelem, Pod novýma, Podkova atd. Celkem se zde nachází na dvě stovky sklepů, které vytvářejí ojedinělý celek, jakož i krajinou kompozici, která má být zapsána do seznamu Národních kulturních památek.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram