INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E16

- lisovna a sklep parc. č. 373 Marie Lukášové z Blatnice

Lisovna svou dispozicí patří k mladšímu typu vinohradnických staveb v lokalitě. Nachází se pod tratí Stará hora, při okraji poutnické cesty ke kapli na sv. Antonína na Blatnické hoře. Značné rozměry její lisovny nasvědčují, že takto byla postavena záměrně s ohledem na možnost výčepu vína procházejícím poutníkům. Poprvé je doložena na katastrální mapě z roku 1827, tehdejším majitelem byl Frantz Kramer z čp. 45 v Blatnici. Oproti půdorysně shodným, ovšem užším lisovnám, umožnil její rozměr vestavět v pravém předním rohu menší místnůstku sloužící k posezení. S ním jistě souvisí i přistavěné otevřené ohniště s komínem.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram