INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E14

- lisovna a sklep parc. č. 407 Tomáše Petratura z Blatnice

Lisovna se nachází pod vinohradnickou tratí Stará hora a patří ke staršímu typu vinohradnických staveb v lokalitě, jejichž vznik je doložen již v průběhu 18. století. Poprvé je zachycena na katastrální mapě z roku 1827, tehdejším majitelem byl Jan Kolůch z čp. 147 v Blatnici. Stavba má subtilnější půdorys s téměř čtvercovou lisovnou, která však zabírá pouze asi 1/3 plochy. Z ní je přístupný zahloubený sklep a rozsáhlý prostor nad ním. Zde se nachází přední a zadní komůrka. Prostory v minulosti sloužily k uložení nářadí, nádob, ovce a sušených plodů, ale také k občasnému přespávání.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram