INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt E20

- lisovna a sklep parc. č. 270 Josefa Stance č. 162 z Prušánek

Vinohradnická stavba ze známé lokality Nechory, nacházející se blízko obce Prušánky. Výskyt vinohradnických sklepů je zde datován již do první poloviny 18. století, tento konkrétní objekt je znám již v roce 1808, pravděpodobně však bude mnohem starší. Prvním doloženým majitelem byl Jiří Sasínek, který sklep s lisovnou odprodal židovskému obchodníkovi, tento zřejmě stavení velmi zvelebil, neboť ho později odprodal dalšímu majiteli za několikanásobně vyšší částku, než za jakou jej původně odkoupil. Na konci 19. století se majitelem stal Jakub Stanec, v jeho rodině zůstala stavba po další tři generace.

Objekt má tradiční dispozici, skládající se z nadzemní, do břehu zahloubené lisovny, kterou s podzemním sklepem spojuje chodba zvaná šíja. Sloužil stejně jako jiné vinohradnické stavby, zvané též sklepy nebo búdy, nejen ke skladování a zpracování vína, ale též k občasnému společenskému setkávání se sousedy v malé místnosti nazvané izébka.

Sklep vyniká svou světle zelenou fasádou s bílým oblemováním kolem oken a dveří a také tradičním ornamentem nad rámy vchodu a okna.

Neobvyklý název vinných sklepů v Prušánkách by mohly vysvětlovat dvě pověsti, jedna trochu veselejší a druhá, dá se říci, pravdivá. Podle první prý kdysi ve sklepech vznešení pánové tak popíjeli, až jeden z nich zůstal zmožen ležet a jedni se ptali: „Je chorý?“ „Ne chorý – opitý“, odpověděli druzí. Druhá verze tvrdí, že kdo často navštěvuje prušánecké sklepy, zůstává zdravý a ne chorý.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram