Areál staveb z Horňácka

Jedním z nejvýraznějších a nejsvébytnějších moravských regionů je Horňácko, kraj, který se nachází na moravskoslovenském pomezí, v podhůří Bílých Karpat. Tvoří jej obce Hrubá a Malá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Nová Lhota, Vápenky a Suchov, přirozeným centrem je pak městečko Velká nad Veličkou. Označení Horňák-Horňácko, se začalo používat poměrně pozdě, poprvé se s ním v literatuře setkáváme až na konci 19. století. K širšímu rozšíření termínu pak došlo na počátku 20. století a vlastní Horňáci se s tímto označením identifikovali ještě později.

Realizované stavby

H1 - kovárna Jana Veverky z Lipova
H4 - řadová zástavba rolnických domů z Hrubé Vrbky
H5 - komora usedlosti z Hrubé Vrbky
H12a - selská usedlost Pavla Fojtíka z Nové Lhoty
H12b - chalupnická usedlost Jana Malára z Nové Lhoty
H13 - podsednická usedlost Marie Horákové z Nové Lhoty
H14 - domkařské stavení Marie Mikové z Nové Lhoty