INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Objekt D5

- vodní pila usedlosti č. 148 z Nové Lhoty, místní část Čerešníkovi mlýny

Vodní pilu postavil v roce 1913 Jiří Čerešník, spoluvlastník Čerešníkova mlýna. Podobně jako sousední mlýn ji pohánělo korečkové vodní kolo, roztočené vodou z mlýnského náhonu. Svému účelu sloužila, vyjma tříleté přestávky v době první světové války, bezmála šedesát let. Hnací síla vody byla v 50. letech nahrazena elektromotorem, který poháněl horizontálně uložený katr až do 70. let 20. století, kdy provoz pozvolna ustal.

Stavba má dřevěnou rámovou konstrukci, pobytou deskami, která je v zahloubené části doplněna kamenným zdivem. Dispozičně je prostor rozdělen na část pracovní a sklad řeziva. Nad celým prostorem je půda, sloužící ke skladování zemědělského nářadí a pilin. Strojní, horizontálně uložená pila, pocházející z Lesního závodu Strážnice, je kompletní a plně funkční. Pohon zajišťuje elektromotor, který nahradil korečkové vodní kolo. Jeho instalace v objektu není snahou o líbivost, ale odpovídá reálné situaci. Vodní kolo zůstalo zachováno jako rezerva při přerušení dodávky elektrického proudu, případně pro jeho úsporu v době dostatku vody. Mlýn i pila byly zaměřeny a dokumentovány studenty Fakulty Architektury VÚT Brno v roce 1974.

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram