INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU

Expozice vodních technických staveb – Podhájský mlýn s valchou a hospodářským zázemím „život, bydlení, řemeslo“

Integrovaný regionální operační program (IROP) výzva č. 76 „Muzea II.“
Číslo programu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007914
Období realizace: 27. 10. 2017– 31. 12. 2023

Projekt je v rámci Muzea vesnice jihovýchodní Moravy zaměřen na dostavbu areálu D – vodní technické stavby. Konkrétně se jedná o realizaci druhé lokality, a to kopie Podhájského mlýna s valchou. Zmíněné objekty jsou budovány za použití původních materiálů a technologií. Zároveň tak dojde k vytvoření nových expozic o stavby technického charakteru. Vzniklý prohlídkový okruh návštěvníky seznámí jednak s dílem a prací mlynářů v oblasti Horňácka, jednak s jedinečným technologickým zařízením sloužícím ke zpracování vlněných textilií – valchou.

Kopie Podhájského mlýna

Objekt se skládá ze dvou obytných částí a mlýnice, prostoru, kde je umístěno mlecí zařízení. Obytné součásti jsou identické a tvoří je v přízemí síň s černou kuchyní a světnice. V patře je umístěna sýpka. V zadní části se na protější straně vstupu nachází „lednice“ s vodním kolem poháněným horním náhonem.

Kopie valchy

Jedná se o technickou stavbu sloužící ke zplsťování podomácku vyrobeného sukna. Princip tohoto zařízení byl založen na volném pádu dřevěných kladiv zvedaných velkými vačkami, díky rotačnímu pohybu hřídele. Tato kladiva ubíjela v korytě spařenou tkaninu, která se musela neustále otáčet tlakem ozubení v jejich spodní části. Pohon tohoto zařízení bude rovněž řešen vodním kolem s horním náhonem.

Fotogalerie ze stavby

Sdílejte stránku:
INSPIRACE · ZÁBAVA · POUČENÍ PRO CELOU RODINU
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram