Objekt H4

- řadová zástavba rolnických domů z Hrubé Vrbky

Charakteristika

Část řadové zástavby rolnických domů na návsi v Hrubé Vrbce. Štítová orientace domu se zastřešením zápraží a vjezdu společnou střechou mění na okapovou. Pravidelné střídání domů vytváří souvislou uliční frontu.

Region Horňácka, náležející k oblasti nížinného pomoravsko - panonského domu, skýtá celou řadu zajímavých podnětů ke studiu lidového stavitelství. Až do poloviny 20. století se zde vedle sebe zachovaly štítově i okapově orientované domy, s celou řadou přechodných typů. Část řadové zástavby rolnických domů na návsi v Hrubé Vrbce, patří v tomto směru k pokročilejším typům okapově orientovaných domů. Střecha nad průčelím domu zastřešuje i jeho vjezd návratí, uzavřené velkými dvoukřídlými vraty. Vzniká tak souvislá ulicová fronta, jejíž rytmus určuje pravidelné střídání plochy zdiva s rozměrnými vraty.

Druhým neméně charakteristickým rysem návsi v Hrubé Vrbce, je přítomnost samostatně stojících komor před jednotlivými domy. Rozsahem jejich výskytu patří lokalita k ojedinělým v regionu i celém Slovácku. Právě s ohledem na tuto skutečnost, byly domy a jejich komory realizovány v areálu jako jeden urbanistický celek.

Důraz byl kladen především na věrné zachycení charakteru ulicové fronty, jednotlivých fasád domů a samozřejmě též na odpovídající hmotu stavby. Celý objekt je realizovaný jako jeden rozsáhlý prostor, který je využíván jako depozitář a zázemí provozu areálu MVJVM.