Objekt E2

- vinohradnická lisovna parcelní č. 150 Františka Štěrby z Veletin

Objekt pochází z první poloviny 19. století a v této podobě zůstal až do 70. let 20. století, kdy byl zdokumentován a posléze majiteli zbourán. Materiálem pro stavbu byla hlína natloukaná do bednění. Střecha je charakteristicky valbová, krytá doškem, s vikýřem pro ukládání sena v boční straně.