Objekt E17

- lisovna a sklep Josefa Míška z Blatnice

Objekt se nachází pod vinohradnickou tratí Kamenice, navazující na řadu lisoven pod Starou horou. Charakteristická dispozice ji řadí k mladšímu typu vinohradnických staveb v lokalitě. Její vznik musíme klást nejdříve do poloviny 19. století, které zaznamenalo rozkvět místního vinařství. Vnitřní členění je naprosto shodné s lisovnou E13 Pavla Bogára.