Objekt E15

- lisovna a sklep parc. č. 374 Jana Matuštíka z Blatnice

Lisovna se nachází pod vinohradnickou tratí Stará hora, nedaleko od cesty vedoucí na blatnickou horu. Svou dispozicí patří ke staršímu typu vinohradnických staveb v lokalitě, pro něž je charakteristický subtilní půdorys s čtvercovou lisovnou a rozměrné prostory nad sklepem. Poprvé je doložena na katastrální mapě z roku 1827, tehdejším majitelem byl Anton Můčka z čp. 148 v Blatnici.