Objekt E1

 - vinohradnická lisovna parcelní č. 135 Marie Slunéčkové z Veletin

Objekt pochází z první poloviny 19. století a v této podobě zůstal až do 70. let 20. století, kdy byl zdokumentován a posléze majiteli zbourán. Materiálem pro stavbu byla hlína natloukaná do bednění - tlučenica. Střecha je charakteristicky valbová, krytá doškem, v čelní straně s vikýřem, používaným pro ukládání sena. Z celé stavby se zachoval pouze funkční vinařský lis, který si majitel odvezl domů a dodnes jej používá.