Zážitky

Lidová řemesla a tradiční zemědělství

Řemesla jsou návštěvníkům ve skanzenu prezentována v průběhu celé sezony. Ve vybraných objektech je možno vidět například práci hrnčíře, tkaní na stavu, ruční výrobu rukavic, pletení košíků, výrobu krpců a další. Při tematicky laděných programech se představují návštěvníkům i Nositelé tradice lidových řemesel (od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel) se svou prací i se svými výrobky.

Program pro rodiny s dětmi

Milé děti a rodiče! Skanzen patří Vám a abyste si to u nás pořádně užili, připravili jsme pro Vás zábavný prohlídkový okruh, ve kterém Vás bude doprovázet Váš nový kamarád Fanošek. V jeho společnosti se skutečně zabaví celá rodina a všichni se také dozvíte mnoho nových informací.

Věříme, že se Vám u nás bude líbit. Pracovní list pro celou rodinu dostanete při zakoupení vstupenky s plným vstupným nebo při vstupu s permanentní vstupenkou na vyžádání u průvodce.

 

Programy pro děti

Milé děti a rodiče! Skanzen patří Vám a abyste si to u nás pořádně užili, připravili jsme pro Vás zábavný prohlídkový okruh, ve kterém Vás bude doprovázet Váš nový kamarád Fanošek. V jeho společnosti se skutečně zabaví celá rodina a všichni se také dozvíte mnoho nových informací.

Věříme, že se Vám u nás bude líbit. Pracovní list pro celou rodinu dostanete při zakoupení vstupenky s plným vstupným nebo při vstupu s permanentní vstupenkou na vyžádání u průvodce.

Chov domácích zvířat

Chov domácích zvířat byl a dodnes patří k moravské vesnici. Proto i ve skanzenu jsou k vidění králici, z opeřenců husy, kachny a slepice…, v ohradách pasoucí se ovce, u stromu uvázaná koza nebo zapřáhnutá kráva či koně u těžkých polních prací.

Historie a vývoj vinohradnictví

Vinohradnictví tvoří na jihovýchodní Moravě významnou součást zemědělského hospodaření, jež trvale ovlivnila mnohé složky lidové kultury. Ve skanzenu se vinohradnictví návštěvníkům prezentuje v samostatném areálu, v němž jsou představeny rozmanité typy lisoven a sklepů z obcí Veletiny, Vrbice, Prušánky a Blatnice.

Společně s ukázkami vývoje (od doby Karla IV. po současnost) a způsoby pěstování vinné révy (vertiko, rýnsko - hessenské vedení ...). Návštěvníkům je tak přiblížena zvláštní atmosféra vinic a areálů vinných bůd.

Tematické akce

V průběhu celého roku se ve skanzenu uskuteční řada tematicky laděných akcí představujících moravskou vesnici na přelomu 19. a 20. století se svým způsobem života, tradičními lidovými řemesly, zemědělstvím či zvyky nebo obyčeji v daném ročním období. K neméně zajímavým akcím patří i vojenská nebo hasičská neděle, folklorní či divadelní odpoledne a jiné další pořady.

ukázky původních stavebních postupů

Hliněné stavitelství patří k nejohroženější skupině historického stavebního fondu na venkově a je významným svědectvím o životě minulých generací.
V našem muzeu v přírodě se návštěvníci mohou seznámit nejen s různými typy objektů prezentujícími jednotlivé oblasti jihovýchodní Moravy a které byly stavěny z hlíny ale díky ojedinělé výstavě Hliněné stavitelství na Moravě i s jednotlivými způsoby stavby, technologiemi a pracovními postupy.

Původní odrůdy plodin

Kousek za vstupem podle aktuálního období uvidíte na stráni růst brambory, či obilí. Ve vinohradnickém areálu samozřejmě vinnou révu lokálních odrůd, ale i ukázky vývoje a způsoby pěstování (od doby Karla IV. po současnost, a způsoby pěstění - vertiko, rýnsko - hessenské vedení ...). U horňáckého areálu můžete narazit na řepu, technický len, kukuřici a nebo dýně. V sadech můžete ochutnat některé odrůdy jablek, či hrušek. Podél cest jsou nasazené na několika místech moruše a oškeruše.

Lidová architektura od 18. stol.

Na počátku 20. století se objevují první snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě. Teprve v roce 1973 se začíná s výstavbou muzea ve Strážnici. Koncepce vychází z představy jejich iniciátorů o ukázce lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, a proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství.

Červenec 2020

Po Út St Čt So Ne
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31