Historie a vývoj vinohradnictví

Vinohradnictví tvoří na jihovýchodní Moravě významnou součást zemědělského hospodaření, jež trvale ovlivnila mnohé složky lidové kultury. Ve skanzenu se vinohradnictví návštěvníkům prezentuje v samostatném areálu, v němž jsou představeny rozmanité typy lisoven a sklepů z obcí Veletiny, Vrbice, Prušánky a Blatnice.

Společně s ukázkami vývoje (od doby Karla IV. po současnost) a způsoby pěstování vinné révy (vertiko, rýnsko - hessenské vedení ...). Návštěvníkům je tak přiblížena zvláštní atmosféra vinic a areálů vinných bůd.