Objekt E3

 - vinohradnická lisovna parcelní č. 180 Mariána Maliny z Veletin

Objekt pochází z první poloviny 19. století. Ve 40. letech 20. století došlo ke změně tvaru střechy na sedlovou s prkennými štíty a současně také ke změně krytiny, kterou se stala pálená taška. Stěny objektu jsou stavěny z tlučenice s částečným využitím nepálených cihel koťárů. Za zmínku stojí i záklop stropu, který je proveden velice archaicky ze štípaných kmínků dubů, mezery jsou utěsněny mazaninou.